Energieffektiv.com

Aktuellt

EEF söker en kommunikatör inom energi och hållbarhet

Tjänsten innebär ansvar för vår kommunikation med företag, myndigheter och medlemsföretag samt inom två stora projekt om energieffektivisering som vi driver. Tjänsten kommer även att innefatta en del administration. Det är en fördel om du tidigare har arbetat inom energiområdet eller är intresserad av energi och hållbarhet. Vi är ett litet gäng som sitter i Skanstull i Stockholm och hos oss har du stora möjligheter att styra din arbetstid. Eftersom vi är en liten organisation innebär det att alla måste vara flexibla och utföra olika arbetsuppgifter. För mer info kontakta Lotta Bångens på lotta.bangens@eef.se, eller på 070-343 92 12. Läs mer om EEF under ”Om EEF”. Vi ser fram emot din ansökan! 

 

Inlägget EEF söker en kommunikatör inom energi och hållbarhet dök först upp på Energi Effektiviserings Företagen.

Källa: Eef.se

EEF söker ny kompetens inom behovsdriven affärsutveckling

EEF söker dig som har kunskaper inom beteende, tjänsteutveckling och metoder för att samla in och analysera kundbehov. Engagemang i klimat- och hållbarhetsfrågor är ett plus då vi arbetar med att påverka samhället i dessa frågor. Tjänsten innebär att tillsammans med både levererande företag och beställarsidan utveckla affärsmodeller för energitjänster. Tjänsten innebär även att entusiasmera företag att utveckla sina affärsmodeller. Erfarenhet av projektledning är positivt. 

 

På EEF är vi ett litet, glatt gäng som sitter i Skanstull i Stockholm. Hos oss har du stora möjligheter att styra din arbetstid och du får självklart tjänstepension och friskvårdsbidrag. Vi samarbetar med andra organisationer och nätverk för att kunna nå ut med vårt budskap. Eftersom vi är en liten organisation innebär det att alla måste vara flexibla och utföra olika arbetsuppgifter. Alla gör en viss del administration och kommunikation. Om möjligt ser vi gärna att du börjar i september. 

 

Vi ser fram emot din ansökan! 

Skicka gärna in den så fort som möjligt men senast den 15/8. Frågor om tjänsten, eller din ansökan, skickas till lotta.bangens@eef.se. Du kan även ringa på 070-3439212.

Inlägget EEF söker ny kompetens inom behovsdriven affärsutveckling dök först upp på Energi Effektiviserings Företagen.

Källa: Eef.se

Lågenergihus behöver inte vara dyrare att bygga

I en rapport till regeringen presenteras resultatet där Energimyndigheten och Boverket konstaterar att det går att bygga med minst 25 procents lägre energianvändning och att det i förhållande till kraven i Boverkets byggregler (BBR), som gällde 2011 och 2015, också kan vara lönsamt. Rapporten baseras på fallstudier av olika typer av lågenergibyggnader runt om i Sverige.

Andra slutsatser från rapporten är att 75 procent av byggnaderna har en högre uppmätt energianvändningen än vad som är projekterat, samt att övriga tekniska egenskaper sannolikt inte påverkas av att det är en lågenergibyggnad.

I rapporten redovisas också de kompetenshöjande insatserna som genomförts riktade olika slags aktörer som är involverade i processen för att uppföra en byggnad.

Analyser och fler slutsatser finns att läsa i rapporten, du hittar den i Kunskapsbanken.

 

Inlägget Lågenergihus behöver inte vara dyrare att bygga dök först upp på Energi Effektiviserings Företagen.

Källa: Eef.se

Aktiviteter med EEF i höst

Under hösten anordnas en hel del aktiviteter för både beställare och leverantörer av energitjänster.

Workshop med Energikontoret i Örebro

Den 18 september hålls en halvdagsworkshop på tema Affärsutveckla med kundanpassade energitjänster. Workshopen riktar sig till företag som hjälper fastighetsägare/bostadsrättsföreningar/industrier att energieffektivisera och ger deltagarna ökad förståelse för kundbehov och verktyg för att bättre möta dessa. Workshopen anordnas av energikontoret i Region Örebro län tillsammans med EEF inom projekt Energitjänster.

Se fullständig inbjudan här!

Miniseminarier med Fastighetsägarna Stockholm

Varannan torsdag med start den 13 september hålls frukostseminarium hos Fastighetsägarna Stockholm dit fastighetsägare och bostadsrättsföreningar bjuds in för att lära sig mer på olika teman inom energieffektivisering. Ledande företag och experter inom de olika temaområdena kommer att ge konkreta tips och råd. Vill ditt företag delta? Kontakta Mikael Gustafsson, mikael.gustafsson@eef.se

Teman: Energideklaration och energikartläggning, Arkitektonisk gestaltning vid energieffektivisering, Reducering av kall och varmvattenanvändningen, Energieffektivisering i underhållsplaneringen, Energieffektiv belysning, Jämn temperatur i alla lägenheter, Effektreducering för klimatet och din ekonomi

Seminarierna hålls mellan kl. 8-9, frukost serveras från kl. 7.30.

Specialsession på Building Sustainability

Under konferensen Building Sustainability berättar EEF och Stockholm stad om resultaten från projektet Målstyrd energiförvaltning. Datum och tid: 25 oktober kl 11-12, Målstyrd energiförvaltning – en transparent energitjänst för fastighetsägare. Läs mer här!

 

Inlägget Aktiviteter med EEF i höst dök först upp på Energi Effektiviserings Företagen.

Källa: Eef.se

EEF får medel för nytt 3-årigt projekt!

EEF har fått 6,2 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden för att driva ett projekt som ska få fart på energieffektiviseringen inom offentlig sektor i Östra Mellansverige. Samverkansparter i projektet är Energikontoret i Mälardalen, Energikontoret i Region Örebro län, Linköpings universitet och Mälardalens högskola.

Projektet backas upp ekonomiskt av Region Uppsala, Region Örebro, Energimyndigheten, Installatörsföretagen samt 7 deltagande kommuner. Även Upphandlingsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting samt 5 energitjänsteleverantörer (Bengt Dahlgren, Rejlers Energiprojekt, Elajo, Gunnar Karlsen och Systemair) deltar i projektet.

Har du frågor eller vill veta mer – kontakta Lotta Bångens, lotta.bangens@eef.se

Se pressmeddelande från Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige: Beviljade medel – Till media 31 maj 2018

Håll utkik efter mer information om EnOff – Energieffektivisering i offentlig sektor!

Inlägget EEF får medel för nytt 3-årigt projekt! dök först upp på Energi Effektiviserings Företagen.

Källa: Eef.se

Nya målet för energieffektivisering håller knappt styrfart

Idag, fredag 15 juni, debatteras den sista propositionen från den blocköverskridande Energiöverenskommelsen i riksdagen. Här ingår Sveriges nya mål för effektivare energianvändning – ett mål som tyvärr redan är passé innan det passerat riksdagen. Den regering som tillträder i höst behöver spänna bågen hårdare och på allvar sätta effektivisering främst. Det skriver bland andra Lotta Bångens, EEF och Linda Burenius Magnusson, 100 % förnybart.

Läs debattartikeln i Ny Teknik: https://www.nyteknik.se/opinion/nya-malet-for-effektivisering-ar-redan-passe-6919711

Inlägget Nya målet för energieffektivisering håller knappt styrfart dök först upp på Energi Effektiviserings Företagen.

Källa: Eef.se

Egna rapporter

When television was young, there was a hugely popular show based on the still popular fictional character of Superman. The opening of that show had a familiar phrase that went, “Look. Up in the sky. It’s a bird. It’s a plane. It’s Superman!” How beloved Superman has become in our culture.

When television was young, there was a hugely popular show based on the still popular fictional character of Superman. The opening of that show had a familiar phrase that went, “Look. Up in the sky. It’s a bird.

When television was young, there was a hugely popular show based on the still popular fictional character of Superman. The opening of that show had a familiar phrase that went, “Look. Up in the sky. It’s a bird.

Inlägget Egna rapporter dök först upp på Energi Effektiviserings Företagen.

Källa: Eef.se

Remissvar

When television was young, there was a hugely popular show based on the still popular fictional character of Superman. The opening of that show had a familiar phrase that went, “Look. Up in the sky. It’s a bird. It’s a plane. It’s Superman!” How beloved Superman has become in our culture.

Inlägget Remissvar dök först upp på Energi Effektiviserings Företagen.

Källa: Eef.se

Teknikmöte – en mötesplats för medlemsföretagen

Representanter från åtta olika medlemsföretag möttes för att utbyta erfarenheter och lära varandra om sina tjänster och tekniska lösningar under EEF:s teknikmöte. Varje företag fick hålla en kort presentation och berättade engagerat om hur de hjälper sina kunder att energieffektivisera. Eftermiddagen avslutades med somrigt mingel och provsmakning av årets första svenska jordgubbar.

EnergiVeritas var först ut och berättade om hur de bland annat driftoptimerar kylsystem enligt ClimaCheck-metoden. EnergiVeritas är också auktoriserat företag inom energikartläggning.

Strive Energy lärde oss alla mer om stirlingmotorns användningsområden i olika off-grid-lösningar. Strive Energy har även en egenutvecklad växelriktare som kan mäta all förbrukning i huset.

Konsultföretaget Dry-IT visade upp sin bredd av tjänster inom energi, miljö och fukt och erbjuder allt från projektering till utbildningar och förvaltning. Dry-IT är duktiga inom passivhus och är certifierade enligt passivhusstandarden. De är också auktoriserat företag inom energikartläggning.

Näst på tur var Lightlift, ett engagerat litet familjeföretag med expertis inom höj- och sänkbara mediahissar. Deras lösning gör rengöring och byten av t.ex. belysning eller luftfilter enklare och därmed blir underhållet både billigare och säkrare. Lightlifts projekt spänner över en mängd olika verksamheter så som idrottsanläggningar, undervisningslokaler, kyrkor, ljusgårdar m.m.

SMC Automation berättade om den stora potentialen för att effektivisera tryckluftssystem. De berättade att man i nästan vilken industri som helst kan garantera 20 % energibesparing genom att t.ex. optimera trycket, täta läckor och se över blåsapplikationer. Många gånger går det att nå ännu längre!

Branschorganisationen Swedisol representerar fyra stora tillverkare av isoleringsprodukter. De lyfte hållbarhetsperspektivet och berättade om hur de utgår från FN:s globala mål i sitt arbete. Swedisols vision om hållbara byggnader är att de ska ha låg energianvändning med låg klimatpåverkan och hög invändig komfort som bidrar till god hälsa och är säkra att bo i.

Energibolaget Stockholm Exergi berättade om hur deras energitjänster leder till hållbara energilösningar tillsammans med kunderna. Energitjänsterna skapar win-win situationer! De hjälper bland annat kunderna med effektstyrning och samarbetar med förvaltningsbolag i Stockholm. Bostadsrättsföreningar utgör den största andelen av antalet kunder.

Företaget 468P stod för eftermiddagens mest spännande rekvisita – nämligen en drönare vars uppgift är att hitta värmeläckage på t.ex. tak eller längs fjärrvärmeledningar. Med hjälp av drönaren går det att snabbt lokalisera var problemet finns så att rätt åtgärder kan genomföras.

 

 

Inlägget Teknikmöte – en mötesplats för medlemsföretagen dök först upp på Energi Effektiviserings Företagen.

Källa: Eef.se

Företagen kräver högre ambitioner

Ett stort antal företag skriver i ett öppet brev till EU:s energiministrar och ber dem ställa sig bakom en skärpning av EU:s energi- och klimatmål. Samtidigt möts energiministrarna från G20-länderna och Norden i Malmö och Köpenhamn under de internationella konferenserna Mission Innovation och Clean Energy Ministerial den 23:e respektive 24:e maj.

Läs kommentarer från företagen i Dagens Industri.

 

Inlägget Företagen kräver högre ambitioner dök först upp på Energi Effektiviserings Företagen.

Källa: Eef.se

Debatt: Nya byggregler missar klimat- och energimålen

Gå till artikeln i Dagens Samhälle.

Det råder stor politisk enighet om Sveriges klimat- och energipolitiska mål. Till 2030 ska vi ha 50 procent effektivare energianvändning, år 2040 ska hela Sveriges elproduktion vara förnybar och senast 2045 ska nettoutsläppen av klimatpåverkande gaser vara nere på noll. Den 1 januari trädde dessutom klimatlagen i kraft, som innebär att regeringsbeslut måste vara förenliga med klimatmålet till 2045.

Bebyggelsen står för nära 40 procent av den totala energianvändningen i Sverige. För att nå målen måste den andelen minska. Ju mindre energi våra byggnader använder, desto mer förnybar energi finns tillgänglig till andra sektorer. Ett minskat effektbehov i bebyggelsen påskyndar också utfasningen av de små volymer fossila bränslen som fortfarande används för att värma upp bostäder och lokaler, i de flesta fall för att klara kalla vinterdagar.

Tyvärr visar statistik från Energimyndigheten att energianvändningen i bostäder och lokaler i stort sett har varit oförändrad den senaste tioårsperioden. Därför måste regelverk och styrmedel skärpas för att snabbt minska byggnaders energianvändning. Trots det kom Boverket nyligen med förslag till nya byggregler som riskerar att dra i motsatt riktning. Enligt förslaget ska nämligen inte bara byggnadens energianvändning avgöra hur man beräknar dess energieffektivitet, utan också valet av energikälla.

Boverket vill vikta den faktiska energianvändningen olika beroende på vilket energislag som används för att värma upp byggnaden. Den ena av två helt identiska byggnader skulle med andra ord kunna räknas som mer energieffektiv om den har ett annat uppvärmningssystem, trots att båda i realiteten använder lika mycket energi. Det riskerar bland annat att låsa in oss i ett fortsatt elberoende i uppvärmningen av byggnadsbeståndet, vilket försvårar energiomställningen.

Boverket föreslår också att energi som utvinns på byggnadens tomt från till exempel solpaneler ska räknas bort från byggnadens egna energianvändning. Utbyggnad av förnybar energi är helt avgörande för att nå klimat- och energimålen. Men möjligheten att räkna bort egenproducerad energi riskerar att gynna energiproduktion på bekostnad av energieffektivisering, när vi i själva verket måste göra båda delarna. Vi ifrågasätter därför om Boverkets förslag är förenligt med Sveriges klimatlag.

Den 17 april reviderade dessutom Europaparlamentet EU-direktivet om byggnaders energiprestanda, vilket innebär att egenproducerad energi vid byggnaden inte får räknas bort från energikraven på det sätt som Boverket föreslår. Förslaget kommer alltså att behöva ändras inom kort – eller så kan Boverket göra rätt från början och anpassa byggreglerna utifrån den nya EU-lagstiftningen.

Nu behöver Boverket visa ledarskap och ta energieffektiviseringsmålet och de politiska ambitionerna på allvar. Vi uppmanar därför Boverket att under remisstiden se över förslaget så att de nya byggreglerna:

  • lever upp till klimatlagen och EU-direktivet om byggnaders energiprestanda.
  • beräknar byggnaders energieffektivitet utifrån deras faktiska energianvändning.
  • skiljer på energiproduktion och energieffektivisering.

Klimatförändringarna är vår tids stora ödesfråga. Nu är det upp till regering, riksdag och myndigheter att ta ett helhetsgrepp och se till att lagstiftning, riktlinjer och regelverk leder till fossilfrihet senast år 2045.

Inlägget Debatt: Nya byggregler missar klimat- och energimålen dök först upp på Energi Effektiviserings Företagen.

Källa: Eef.se

Luncha med oss på Elmia Produktionsmässor

Elmia Automation är Sveriges ledande automationsmässa. Här utforskar du de senaste lösningarna i drift och upptäcker morgondagens teknik. En komplett översikt av systemintegratörer, komponent- och robotleverantörer. Här får du svar på hur du kan automatisera din produktion effektivt för att stärka din konkurrenskraft.

Öka din vinst, gör en insats för klimatet och förbättra arbetsmiljön. Allt detta kan ditt företag göra tack vare energieffektiva lösningar. På Elmia Produktionsmässor berättar vi vad det finns för möjligheter och vinster med energieffektivisering.

Mässan pågår 15-18 maj. Du träffar EEF den 16 maj kl 12-13 i Kongresshuset.

Anmäl dig här

Klicka här för mer information i inbjudan

Inlägget Luncha med oss på Elmia Produktionsmässor dök först upp på Energi Effektiviserings Företagen.

Källa: Eef.se

Missa inte Energiting i Eskilstuna

Nu på torsdag är det sista chansen att anmäla sig till konferensen Energiting Östra Mellansverige 2018. Kom och lyssna på några av de största namnen inom branschen så som Tone Bekkestad, Mattias Goldmann, Gustav Stenbeck, Anna Bergström m.m. Moderator är Jakob Lagercrantz.

Här får ni alla verktyg ni behöver för att spara pengar genom energieffektivisering. Ni får möjlighet att knyta nya kontakter med arrangörer och partners, som bland annat kan erbjuda finansieringsstöd och experthjälp vad gäller affärsutveckling kopplat till energieffektivisering!

Konferensen går av stapeln den 26:e april i Eskilstuna. Mer information: http://energieffektivaforetag.se/energiting

Se programmet här nedanför!

 

Inlägget Missa inte Energiting i Eskilstuna dök först upp på Energi Effektiviserings Företagen.

Källa: Eef.se